Onze schooltijden

Alle leerlingen hebben dezelfde schooltijden bij ons op school.

Sinds schooljaar 2021-2022 hanteren we het continurooster.
Concreet betekent dit, dat alle leerlingen op school hun lunch in de klas nuttigen, samen met de leerkracht. Na de lunch hebben alle leerlingen een pauze van een half uur.
De school organiseert het overblijven op school. Voor de toezicht tijdens de korte middagpauze worden pedagogische medewerkers van Kober Kinderopvang en vrijwilligers ingehuurd.
De kosten die hiervoor gemaakt worden, worden doorberekend aan de ouders.
Op basis van vrijwilligheid vragen we ouders per overblijfbeurt € 0,90.

Om de twee maanden zal een facturering naar de ouders gestuurd worden.

De keuze voor aanpassing van de schooltijden is door een werkgroep voorbereid en voorgelegd aan alle ouders. Na een onderzoek en een stemming hebben ouders aangegeven het continurooster te willen omarmen.

De medezeggenschapsraad heeft dit advies overgenomen. De MR monitort de voortgang van de  implementatie van het continurooster en zal jaarlijks, in samenspraak met de directie, de vrijwillige bijdrage voor het overblijven bespreken en vastleggen.

De schooltijden zijn:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

  • 8.30 tot 14.30 uur

woensdag:

  • ochtend: 8.30 tot 12.15 uur
  • middag: vrij

Inloop

Voor alle groepen kennen we ’s morgens de inloop. Enkele praktische gevolgen voor de ouders zijn:

  • uw kind kan vanaf 08.20 uur de school in (klinkt een zoemer).
  • ’s morgens is de leerkracht er alleen voor uw kind. Hebt u mededelingen, dan kan dit via een briefje of om 14.30 uur.
  • om 08.30 uur moet iedereen in de klas zijn.
  • om alles zo rustig mogelijk te laten verlopen, vragen wij u bij de buitendeur afscheid te nemen. Uw kind kan best alleen naar binnen. Alleen kinderen die pas op school zijn mogen nog even met papa of mama naar binnen.
  • er is ’s morgens geen surveillance op de speelpleinen.

’s Middags kunnen de jongste kinderen (groep 1-4) via het achterplein worden opgehaald vanaf 14.30 uur.