Nieuwsbrieven

Schooljaar 2017-2018

Schooljaar 2016-2017

Horizontaal nr 13 – juli 2017

Inhoud: De afgelopen maanden heeft de werkgroep ‘brigadieren Velsgoed’ haar uiterste best gedaan om de volledige bemensing voor het komend schooljaar rond te krijgen. Dit is helaas niet gelukt. Lees meer

Horizontaal nr 12

Inhoud: Afgelopen week hebben we u geïnformeerd over de op handen zijnde landelijke ‘staking’ in het basisonderwijs. We realiseren ons dat we door de werkonderbreking vooral ouders direct raken. Toch vinden we het afgeven van een duidelijk signaal naar de (plaatselijke) overheid van groot belang. Lees meer

Horizontaal nr 11

Inhoud: Voor het schooljaar 2017-2018 staan de volgende vrije dagen gepland: Lees meer

Horizontaal nr 7

Inhoud: in onze sterk digitaliserende wereld worden de mogelijkheden voor het onderwijs ook steeds breder. Met het gebruik van die toepassingen komen ook zaken als privacy, mediawijsheid enz ook de klassen in. Wat doet de Horizon op dit gebied. Lees meer

Horizontaal nr 6

Inhoud: Door de forse groei van ons leerlingenaantal de afgelopen anderhalf jaar heeft de directie, in samenspraak met het schoolteam en de Medezeggenschapsraad het aannamebeleid van onze school opnieuw vastgelegd: lees meer

Horizontaal nr 5

Inhoud: mededeling namens de Raad van Toezicht , toetsen op De Horizon, nieuwe thema’s in januari, schoolapp, handen uit de mouwen, van harte welkom, korte mededelingen, kunstenmakers en belangrijke data. Lees meer

Horizontaal nr 4

Inhoud: een brief van Sint, schoolapp, terugkoppeling educatieve schoolreisjes, handen uit de mouwen, van harte welkom, kindernevendienst, berichten van de ouderraad, korte mededelingen en belangrijke data.   Lees verder

Horizontaal nr 3

Naar aanleiding van de algemene ouderavond op 5 oktober jl (met als thema’s schoolontwikkeling, nieuwe methodiek, het portfolio en Inosweb) zijn alle ouders in de gelegenheid gesteld… Lees verder

Horizontaal nr 2

Beste ouders. Deze oudernieuwsbrief staat hoofdzakelijk in het teken van de informatie van de algemene ouderavond van woensdag 5 oktober, waarin we onze ouders hebben meegenomen… Lees verder

Horizontaal nr 1

We zijn het nieuwe schooljaar weer enthousiast begonnen. Na het vertellen van de mooie, vaak warme vakantieverhalen zijn de activiteiten in alle groepen weer gestart. Soms nog even wennen aan het vaste ritme… Lees verder