Tevredenheid

Onze school wil inzicht in de tevredenheid, de betrokkenheid en de motivatie van de medewerkers, van de leerlingen zelf en naar de tevredenheid van de ouders.

Tegen deze achtergrond zet de school op vaste momenten tevredenheids-metingen uit (onder de medewerkers, de leerlingen van groep 6, 7, en 8 en alle ouders van de leerlingen van de school).

De resultaten zijn te zien bij Vensters.po (scholen op de kaart). Tevens vormen zij de bron om samen in gesprek te gaan over het welbevinden. Deze gesprekken vinden binnen het team plaats, maar ook met de Medezeggenschapsraad van onze school. Tot slot bespreekt de directeur ook de gegevens met de Kinderraad.