Schoolontwikkeling

Het team ontwikkelt zich continue door open te staan voor ontwikkelingen, ervaringen uit te delen en met elkaar  verbeterplannen te implementeren in het dagelijks onderwijs.

Sinds enige jaren kent de school een nieuwe visie. Deze visie is uitgewerkt in een zogenaamd Koersplan. De hoofddoelen van dit Koersplan zijn:

Doelen voor de komende jaren zijn:

  • Zorgen dat de basisvaardigheden op orde zijn en blijven en dat de school- en inspectienormen gehaald worden.
  • Implementeren en borgen van het geïntegreerd thematisch onderwijs, vanuit het ontdekkend leren
  • Stimuleren van verdere ontwikkeling en borgen van het eigenaarschap van de leerlingen in hun eigen ontwikkeling en leerbehoeften.
  • Stimuleren van 21ste eeuwse vaardigheden in het onderwijsaanbod en de onderwijsactiviteiten voor alle leerlingen binnen de gestelde thema’s.
  • Implementeren en borgen van de nauwere samenwerking tussen Kinderopvang en de basisschool op hun weg naar een vorm van Integraal Kindcentrum

 

Uiteraard staan bovenstaande doelen geheel in lijn met de doelen die INOS heeft verwoord.