Schoolontwikkeling

De school kent de belofte:

schoolontwikkeling

Het team ontwikkelt zich continue door open te staan voor ontwikkelingen, ervaringen uit te delen en met elkaar  verbeterplannen te implementeren in het dagelijks onderwijs.

De school heeft de volgende ontwikkelingen doorlopen of is daar nog mee aan de slag:

  • 1 zorgroute (gedifferentieerd werken aan de hand van met groepsoverzichten en groepsplannen)
  • LIST (’Lees Interventieproject voor Scholen met een Totaalaanpak’, door scholen vertaald als ‘Lezen IS Top’!)
  • KwaliteitsWijzer (de vanuit INOS aangestuurde KwaliteitsWijzer geeft een goed overzicht van het kwaliteitskader van onze school)
  • Grenzeloos Leren: het aanbieden van thema’s op een eigentijdse wijze , waarbij competenties van kinderen (de zogenaamde 21ste eeuwse vaardigheden) mede door de inzet van tablets  in het onderwijs kinderen meer zelf vorm geven aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Meer info hierover in onze schoolgids 2018-2019