Partners

De belangrijkste partners van school zijn uiteraard onze ouders! (Meer hierover bij ‘onze ouders’).  Onze ouders doen er toe! We zien hen als gesprekspartners in persoonlijke ontwikkelgesprekken (rapportbesprekingen) maar we gaan ook graag in dialoog rond onderwijskundige thema’s.

Daarnaast werken we steeds meer samen met onze collegaschool ‘De Griffioen’. Samen met de Horizon vormen we een Organisatorische Eenheid. Daar waar we elkaar kunnen helpen of aanvullen vinden we elkaar, maar we blijven twee authentieke scholen in het dorp.

Vanuit een nieuwe ambitie (Prinsenbeek, kinderdorp voor talentontwikkeling) werken we steeds vaker samen met de twee basisscholen (Kbs De Horizon, Kbs De Griffioen) en twee kinderopvangorganisaties (Kober en Bellefleur). Niet alleen op organisatorisch gebied (afstemmen van vakanties, activiteiten enz) maar zeker ook op ontwikkelingen rond het leggen van verbindingen binnen het dorp. Met als uitgangspunt: samen maken we het voor alle kinderen nog leuker in Prinsenbeek.