Partners

De belangrijkste partners van school zijn uiteraard onze ouders! (meer hierover bij ‘onze ouders’).  Onze ouders doen er toe! We zien hen als gesprekspartners in persoonlijke ontwikkelgesprekken (rapportbesprekingen) maar we gaan ook graag in dialoog rond onderwijskundige thema’s.

Daarnaast werken we steeds meer samen met onze collegascholen ‘De Griffioen’ en de ‘Boomgaard’. Samen met de Horizon vormen we een Organisatorische Eenheid. Daar waar we elkaar kunnen helpen of aanvullen vinden we elkaar, maar we blijven drie authentieke scholen.

Daarnnaast werken we steeds vaker samen met de twee kinderopvangorganisaties (Kober en Bellefleur). Niet alleen op organisatorisch gebied, maar zeker ook op ontwikkelingen rond het leggen van verbindingen binnen het dorp.
Kbs de Horizon heeft tevens de ambitie om samen met Kober Kinderopvang door te groeien naar een Kindcentrum.