Kwaliteit

We borgen de kwaliteit van ons onderwijs  door jaarlijks middels het instrument ‘de kwaliteitswijzer’ verschillende aspecten te toetsen, zoals effectief onderwijstijd, pedagogisch handelen, klassenmanagement.

We voldoen aan de inspectienormen, zoals die getoetst zijn in november 2018.

We vinden het belangrijk om ons eigen handelen kritisch te bekijken. Twee keer per jaar stellen we een resultatenboek op, waarin analyses zijn opgenomen van alle vorderingen van de leerlingen nav de Citotoetsen. Aan de hand van deze gegevens stellen we jaarlijks ook een plan van aanpak op, die uiteraard weer geëvalueerd wordt ne een nieuwe toetsronde. Leidend zijn natuurlijk de schooldoelen, die opgesteld zijn voor vier jaar in het zogenaamde Koersplan.