Kwaliteit

We borgen de kwaliteit van ons onderwijs  door jaarlijks middels het instrument ‘de kwaliteitswijzer’ verschillende aspecten te toetsen, zoals effectief onderwijstijd, pedagogisch handelen, klassenmanagement.