Wie zijn wij en waar staan we voor?

We zijn een basisschool in beweging. Goede ontwikkelingen / resultaten uit het verleden behouden en onderhouden we. Maar we begrijpen heel goed dat kinderen van nu andere uitdagingen vragen. Meer gericht op hun talenten laten we ze steeds meer zelf hun ontwikkeling vorm geven.

Vanuit onze nieuwe visie geven we gestalte aan onderwijs dat kinderen meer uitdaagt, meer betekenisvol is (thematisch aanbod).  Het nieuwe onderwijs prikkelt creativiteit en nieuwsgierigheid.

Uiteraard blijft kennisoverdracht belangrijk en worden cognitieve prestaties gewaardeerd! Maar er is meer oog voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

Kinderen leren door samen te werken, elkaar te helpen  en op hun eigen niveau uitgedaagd te worden. Belangrijk is dat we daarbij uitgaan van de onderwijsbehoeftes van de kinderen zelf!

Werken met thema’s houdt in dat iedere zes weken het lokaal een nieuwe leeromgeving wordt. We halen het onderwijs van buiten naar binnen en leggen verbindingen met het dorp waar mogelijk en nodig.

Het thematisch aanbod kent wel duidelijke kaders, die leerlingen en leerkrachten houvast geven. Structuur is voor veel leerlingen belangrijk.

 

de techniek werkplaats

Naast ons schoolgebouw is staat de Techniek-werkplaats. In deze ruimte zijn leerlingen bezig met activiteiten op het gebied van techniek.
De activiteiten die de kinderen uitvoeren zijn meer in het licht van ontdekken, construeren, experimenteren, fantaseren, slopen, bouwen enz. Vanuit het thema van de groep worden de kinderen uitgedaagd creatief hier mee aan de slag te gaan (onderzoekend leren / 21ste eeuwse vaardigheden).