Ouderportal ParnasSys

Ouders kunnen via de ouderportal de gegevens van hun kinderen actueel houden (telefoonnummers, allergie enz).
Tevens zijn de vorderingen van niet-methodetoetsen (Cito) te bekijken van hun kind(eren). In de nabije toekomst willen we meer zaken open gaan stelen in het kader van ouderbetrokkenheid (methode-toetsen enz).