Communicatie naar ouders

Op de volgende wijze worden de ouders geïnformeerd over schoolse zaken.

  • Infokalender

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender digitaal (jaarkalender) met veel praktische informatie en een overzicht van alle data die belangrijk zijn om te onthouden (bijlage info).

  • Horizontaal

Maandelijks wordt schoolinformatie via de oudernieuwsbrief digitaal verspreid. Ouders worden zo op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen op school.

  • Losse informatieve brieven

Soms is het vanwege het spoedeisende karakter niet mogelijk te wachten tot de verschijningsdatum van Horizontaal. In zo’n situatie krijgt het kind een eenmalig schrijven mee of wordt er via e-mail aan alle betrokken ouders een bericht gestuurd. Hier is een vaste dag voor gekozen: de woensdag.

  • Korte berichten

Berichten namens de groepsleerkracht  worden digitaal gestuurd naar de ouders.
Foto’s en korte mededelingen kunnen ook via de app ‘klasbord’  verstuurd worden.

  • School-app

Deze digitale omgeving is volledig toegankelijk, als uw kind is ingeschreven op school. Op deze app is alle actuele, relevante informatie terug te vinden. Tevens biedt het de ruimte om uw kind ziek te melden of om verlof aan te vragen.
(basisschool-app / concapps / de horizon).