Onze ouders

Ouders aan het woord

De ouders is gevraagd onze school te beoordelen aan de hand van een rapportcijfer. Gemiddeld genomen beoordelen zij onze school met een 8.1.

Onze ‘ambassadeurs’  spreken:

  • Ik vind dat mijn dochter goed gezien wordt door de leerkracht en dat er veel aandacht is voor de groep en het groepsgebeuren. Ook vind ik het leuk om regelmatig foto’s te zien en nu de app klasbord.
  • Kinderen die minder goed mee kunnen komen met de anderen worden goed begeleid. Steeds meer zaken worden digitaal doorgegeven, zodat je als ouder geen informatie mis kunt lopen door zoekraken brieven of iets dergelijks.
  • De ondersteuning voor het individuele kind. Wij hebben zeer positieve ervaring als het gaat om uitdagen van een begaafde leerling. Het onderwijsaanbod is aangepast door middel van compacten en verrijken. Hij krijgt ondersteuning in de klas en alle mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen.
  • Mijn dochter wordt gezien zoals ze is en er wordt aangesloten op haar belevingswereld en haar onderwijsbehoeften. Ik vind het een gezellige school met een open sfeer. Erg prettig!