Kinderraad

Sinds enkele jaren is een Kinderraad op onze school actief.

Het uitgangspunt voor het samenstellen van deze raad is: kinderen mogen meedenken in de organisatie van onze school (burgerschap).

De volgende doelen worden nagestreefd:

  • Door deze wijze van inzet van democratie wordt het actief burgerschap bevorderd.
  • Kinderen leren omgaan met het krijgen en nemen van verantwoordelijkheid.
  • Het geven van een stem bevordert de democratische cultuur op school.

De kinderen van de Kinderraad geven aan wat ze ervan vinden om in deze raad te mogen zitten:

  • Sophia: “ik vind het heel speciaal om de school te kunnen helpen en andere kinderen blij te maken”.
  • Wieske: “ik vind het superleuk om in de kinderraad te zitten, iedereen is gezellig en ik hou van dingen oplossen en kinderen te zien!”.
  • Kiki: “ik vind het super om in de kinderraad te zitten, want we bespreken veel dingen en als ik dat dan ik de klas zeg, hoor ik alleen maar leuke reacties”.
  • Eline: “het is leuk om in de kinderraad te zitten, want dan kan ik de school verbeteren en mijn mening uiten”.