Basisschool de Horizon: een dorpsschool met eigentijds onderwijs

Samen met ouders werken we aan de groei en ontwikkeling van de kinderen. Belangrijk hierbij is dat kinderen met een nieuwsgierige blik de wereld ontdekken.  Vanuit een thematisch aanbod leren de kinderen op een betekenisvolle manier de dynamische wereld te verkennen. Het onderwijsaanbod is er tevens op gericht op het verhogen van de prestaties van de leerlingen. We spreken de gezamenlijke ambitie uit om alle leerlingen een fantastische basisschooltijd aan te bieden en kwalitatief goed onderwijs, zodat ze leren wat ze kunnen leren en leren wat ze moeten leren. We nemen de kinderen mee in hun vorderingen en verwachtingen.

Samen leren het zelf te doen!

De wereld om ons heen verandert snel. Onze school gaat de uitdaging aan om het dagelijks onderwijs hierin mee te laten bewegen. We kiezen hierbij voor een thematisch aanbod. In alle groepen komt het leerstofaanbod in maandelijkse thema’s tot uiting.

Kinderen leren meer door een ontdekkende houding vanuit nieuwsgierigheid. Kinderen zijn leergierig en vinden het fijn zelf dingen te ontdekken. Door het stellen van leervragen maakt het kind zich meer eigenaar van zijn ontwikkeling. ICT middelen helpen hierbij, maar zijn geen doel op zich.

Lezen doet er toe!

In een mooi prentenboek snuffelen, een tijdschrift over voetbal lezen of een spannend luisterverhaal volgen. Wat is lezen toch leuk! Een bibliotheek met ruim 5000 boeken maakt het allemaal mogelijk! We zien het aantal boekenwurmen dan ook fors stijgen!

Onze school besteedt veel aandacht aan het leesonderwijs, waaruit blijkt dat we onderkennen dat lezen belangrijk is, maar dat plezier in lezen de beste basis is.

Samen herinneringen maken!

Van kriebelmoeder tot biebouder tot klusvader. Onze schoolorganisatie krijgt veel ouderhulp in de dagelijkse organisatie. OP praktisch gebied ondersteunen ouders de activiteiten in de groep.

Maar wij gaan nog een stapje verder. Alle feestdagen worden door actieve ouders, in samenspraak met een leerkracht, voorbereid en uitgevoerd. Hiermee is de ouderbetrokkenheid op de Horizon groot! Daar zijn we erg blij mee!

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

Mijn kind is 2 1/2 jaar…...en we willen graag even langskomen en kennismaken?

Lees verder

Actueel

Voor actuele informatie over onze school kunt u terecht op onze schoolapp. Deze is te vinden in zowel de Android als  Apple app-bibliotheek met de naam ‘Kbs De Horizon’ (Concapps).